Privatlivspolitik

Når du benytter dig af Akutudstyr.dk indsamler vi oplysninger om dig. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse oe behandle dit køb.

Den dataansvarlige for Akutudstyr.dk er:

FIRSTaid-REDliv

Vestensøvej 10

4200 Slagelse

+45 20713165

Info@firstaid-redliv.dk

Alle henvendelser omkring dine oplysninger skal ske hertil

Formålet med behandlingen er, at kunne besvare din henvendelse og foretage de ekspeditioner som er nødvendige i forbindelse hermed. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt a og b.

Akutudstyr.dk har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger, hvor dette er relevant.

Akutudstyr.dk  videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre Akutudstyr.dk i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet senest 5 år efter ophør af samarbejde.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Akutudstyr.dk  behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan behandle din henvendelse, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at vores samarbejde må bringes til ophør.
 

Retten til sletning ("retten til at blive glemt")

Du har muligvis ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. I det omfang det er nødvendigt med fortsat behandling af dine personoplysninger, for eksempel for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller for at retlige krav kan etableres, udøves eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Akutudstyr.dk s behandling af dine personoplysninger ukorrekte.